W Warszawie w dniach 21-22 lutego 2015 r. odbyły się Warsztaty "Obserwacje wizualne narzędziem badania pogody. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego" 

Program warsztatów w Warszawie obejmował następujące zagadnienia:

Partycypacja pasjonatów meteorologii. Prace nad nową ustawą o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego oraz nad rozporządzeniem w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (Marek Chabior)

- Ponowne wykorzystywanie danych meteorologicznychw oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej (Szymon Osowski)
- Przykłady rozwiązań prawnych z wybranych państw w zakresie ponownego wykorzystywania danych meteorologicznych(Szymon Osowski)
- Obserwacje wizualne - przedmiot i ogólne zasady obserwacji oraz wybrane możliwości ich wykorzystania (Elwira Żmudzka)
- Podstawy prognozowania burz oraz zjawisk im towarzyszących (Szymon Walczakiewicz)
- Zachmurzenie; problemy w wizualnej ocenie zachmurzenia, nauka rozpoznawania chmur (zajęcia praktyczne), czy można przewidywać pogodę na podstawie obserwacji chmur? (Dorota Matuszko)

 

W dniach 27-28 września 2014 r. odbyły się Warsztaty we Wrocławiu "Klimatologiczne serie pomiarowe – partycypacja pasjonatów meteorologii"  

Program warsztatów w Warszawie obejmował następujące zagadnienia:
Klimatolodzy na rzecz zwiększenia partycypacji obywatelskiej – bariery      ponownego wykorzystania danych z sektora publicznego   (Marek Chabior – koordynator projektu SKP)
Prawo dostępu do danych meteorologicznych (jawność procesu   legislacyjnego na etapie prac rządowych i parlamentarnych) (Szymon Osowski)
Metodyka prowadzenia pomiarów meteorologicznych – wytyczne   Światowej Organizacji Meteorologicznej – standardy w pomiarach meteorologicznych (Krzysztof Siwek)
Drogowe stacje meteorologiczne – funkcjonowanie, interpretacja danych,  reprezentatywność pomiarów, możliwość wykorzystywania przez społeczności lokalne (Marek Marszał)
Homogeniczność serii pomiarowej - prawidłowa lokalizacja stacji pogodowej, właściwy dobór sprzętu pomiarowego; weryfikacja i metody uzupełniania luk w ciągach danych (zajęcia praktyczne); wykorzystywanie badań do celów praktycznych oraz sposób przedstawiania danych społecznościom lokalnym (wymiana informacji i doświadczeń). (Michał Godek i Grzegorz Gałek)

 

W dniach 21-22 czerwca 2014 roku odbyły się w Szczecinie warsztaty pt. Prawo dostępu do informacji publicznej.


Podstawową część warsztatów poświęconą prawu dostępu do informacji publicznej oraz partycypacji obywatelskiej prowadził Szymon Osowski, Prezes Stowarzyszenia Sieć Watchdog Polska, a część poświęconą umiejętności prezentacji swoich racji z wykorzystaniem mikrofonu oraz przed kamerą poprowadził Mariusz Brzostek socjolog i politolog. W trakcie warsztatów ciekawą prezentację „Jak mierzyć, żeby zmierzyć więcej niż coś” przedstawił Grzegorz Gałek. 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszych warsztatach w ramach projektu „Klimatolodzy na rzecz zwiększenia partycypacji obywatelskiej”  finansowanego z funduszy EOG jakie odbędą się w Szczecinie w dniach 21-22 czerwca.


Program warsztatów w Szczecinie obejmie następując zagadnienia :
- Prawo do informacji publicznej.
- Wykorzystywanie informacji publicznej.
- Prawo do informacji - dane meteorologiczne.
- Jawność procesu legislacyjnego na etapie prac rządowych i parlamentarnych,
- Praktyczne problemy  posługiwania się środkami medialnymi w kontekście pozyskiwania informacji publicznej,
- Jak zainteresować potencjalnych odbiorców danych meteorologicznych.