XXIV Ogolnopolskie Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej odbędzie się w dniach 9 i 10 maja 2014 roku w Lublinie. Informacja o Seminarium znajduje się na stronie Katedry Meteorologii i Oceanografii Nautycznej, Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni.

 

Czytaj więcej...
 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw 16 kwietnia 2014 r. (treść rozporządzenia oraz adres strony z rozporządzeniem).

 

 

Czytaj więcej...
 

Na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji podsumowującej konsultacje wskazano, że: "Zasoby udostępniane w CRIP mogą być bezpłatnie wykorzystywane do celów komercyjnych i niekomercyjnych. Oznacza to, że zasoby, które z mocy ustawy udostępniane są do ponownego wykorzystywania odpłatnie (np. dane IMGW PIB do użytku komercyjnego na mocy ustawy prawo wodne), nie mogą być udostępniane za pośrednictwem centralnego repozytorium.".

Stanowisko to wymaga wyjaśnienia, ponieważ dzięki staraniom SKP, zgodnie z art. 8a ustawy prawo wodne przekazanie informacji do ponownego wykorzystywania, o którym mowa w ust. 7 i 8, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) oraz  zgodnie z art. 9a ust. 2 pkt. 6 IMGW PIB jest podmiotem zobowiązanym do przekazania posiadanego zasobu informacyjnego do centralnego repozytorium, a także do systematycznego jego weryfikowania i aktualizowania.

Czytaj więcej...
 

W dniach 21-31 stycznia 2014 odbyły się konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP) - strona Mam zdanie

Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do
umieszczenia w centralnym repozytorium informacji publicznej wraz z pismami towarzyszącymi umieszczonymi w załącznikach.
W ramach konsultacji społecznych uwagi zgłosiło Stowarzyszenie Klimatologów Polskich (informacja).

Czytaj więcej...
 

W dniu 7 lutego 2014 r. w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji odbyła się konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej (Zaproszenie).

W trakcie konferencji Wiceprezes SKP dr Marek Chabior przedstawił stanowisko Stowarzyszenia w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej.

Udział w konferencji uzgodnieniowej w MAiC był pierwszym działaniem w ramach projektu „Klimatolodzy na rzecz zwiększenia partycypacji obywatelskiej”  finansowanym z funduszy EOG.

Czytaj więcej...
 

Zakończyły się konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie centralnego repozytorium informacji publicznej (CRIP). Propozycje można było zgłaszać do 10.01.2014 r. Uwagi do projektu można było m.in. zgłaszać na portalu MamZdanie, za pomocą skrzynki podawczej ePUAP. W ten sposób swoją opinię przedstawiło tylko Stowarzyszenie Klimatologów Polskich.

Czytaj więcej...
 

Strona 13 z 13