Petycja do Ministra Środowiska

 

Szanowni Państwo,

proszę o podpisanie się pod petycją do Ministra Środowiska w sprawie zmiany zasad udostępniania danych meteorologicznych oraz treści porozumień, które IMGW zawiera ze szkołami wyższymi.

Proszę też o uwagi do petycji, które proszę przesłać do 6 stycznia na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Szanowni Państwo,
w imieniu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich serdecznie dziękuję za podpisanie petycji do Ministra Środowiska.

W petycji zostało podane tylko imię i nazwisko osoby, która podpisała petycję. 

Petycja z 321 podpisami została w dniu wczorajszym wysłana do Ministerstwa.  

Podpisy nad petycją będziemy zbierać do końca lutego.

 

Treść petycji z podpisami w pliku pdf

 

Ustawa o petycjach weszła w życie 5 września 2015 roku. Od tego mementu każdy obywatel ma prawo złożyć petycję do organu władzy publicznej. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Dodatkowym celem proponowanej petycji jest nagłośnienie sprawy dostępu do danych meteorologicznych w związku z tym, że już 30.12.2015 r. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych rządowy projekt ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. 

Formularz pozwalający podpisać się pod petycją

 

Czytaj więcej...
 
Prośba o pomoc. 
 

W raporcie z konsultacji społecznych projektu założeń ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego z dnia 23.07.2014 r. jako argument przemawiający za odrzuceniem wniosku Stowarzyszenia Klimatologów Polskich znalazła się taka informacja: 
 „W swoim stanowisku Instytut obala stwierdzenie, że dane meteorologiczne, hydrologiczne  i klimatyczne są udostępnianie publiczne i nieodpłatnie przez wszystkie Państwa Członkowskie. Nieodpłatność udostępnienia tych danych w skali Europy została uznana za marginalną (taki dostęp jest jedynie w Holandii, Norwegii i Finlandii). 
Twierdzenie IMGW było niezgodne z prawdą, ponieważ zarówno w Niemczech (od 01.07. 2014 r. oraz we Francji (od 2005) standardowe dane meteorologiczne udostępniane są nieodpłatnie. Udostępnianie danych odbywa się na zasadzie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego. 
Prosimy o sprawdzenie jak odbywa się to w innych krajach Unii Europejskiej. Lista państw znajduje się na stronie WMO: http://www.wmo.int/pages/members/region6_en.html 
Osoby, które chciałyby pomóc proszone są o kontakt na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Czytaj więcej...
 

Życzenia Świąteczne
 
 
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wszystkim Zdrowych, Spokojnych i Szczęśliwych Świąt oraz wszystkiego 
dobrego w Nowym Roku 

Zarząd Stowarzyszenia Klimatologów Polskich 
 
 
 

Zapraszamy do zapoznania się z ostatnim Newsletterem: http://dostepdodanych.pl/newsletter/Newsletter_22_12_2015.pdf

 

Czytaj więcej...
 

Co zrobi Sejm z ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego? 

 

Poprzedni rząd w tej sprawie wypowiedział się, że jest za, a nawet przeciw. Zapewne z tego względu zamiast doprowadzić do nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej, która nieprawidłowo implementowała dyrektywę 2003/98/WE (na co wskazała KE) zdecydował się na przygotowanie nowej ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, która tylko w zamierzeniu miała implementować Dyrektywę 2013/37/UE. 

Ustawa o dostępie do informacji publicznej zawiera wady wymagające naprawy ze względu na swój grzech założycielski.  Podstawowym błędem był brak spójnego sposobu uregulowania trybów dostępu do informacji publicznej w ustawie z 2001 roku. Doc. dr hab. Teresa Górzyńska z Instytutu Nauk Prawnych PAN 15 lat temu w dniu 19 grudnia 2000 r. podczas Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa obywateli do uzyskiwania informacji ... wskazała co należy zrobić aby ustawa zaczęła spełniać swoją rolę:  „Mam na myśli fakt, że omawiana ustawa pełni rolę ustawy matki. Jeżeli zaś inne ustawy korzystniej regulują ten problem, tzn. korzystniej dla zainteresowanego, niech wówczas pozostaną w użyciu. Jeżeli zaś tak nie jest, wówczas muszą regulować daną materię według zasad ustalonych w tej ustawie.” http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/BC0551F090B08A04C1256B73003D21D8?OpenDocument 

Czytaj więcej...
 

Zagrożenia jakie niesie projekt ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego

 

Dane sektora publicznego, w tym w szczególności dane meteorologiczne z racji umów międzynarodowych są dostępne dla instytucji międzynarodowych, a przez to także dla zachodniego sektora prywatnego. Dane meteorologiczne są do pobrania z niezależnych serwisów meteorologicznych, min. z bardzo popularnego serwisu www.ogimet.com. Ograniczenia w ich udostępnianiu faktycznie dotyczą polskich instytucji badawczych, polskich organizacji pozarządowych, polskich firm, obywateli Polski a nawet organów sektora publicznego. 

 

Czytaj więcej...
 

 

Po co nam Centralne Repozytorium Informacji Publicznej?

 

Dane meteorologiczne/klimatyczne gromadzone przez sieć pomiarową IMGW, ze względu na bardzo wysokie ceny, są często niedostępne. Dotyczy to nie tylko osób prywatnych, zainteresowanych meteorologią, ale nawet instytucji państwowych (np. sądy, uczelnie wyższe itp.). Jednocześnie korzystanie z danych pomiarowych gromadzonych przez stacje synoptyczne, które zgodnie z Rezolucją nr 40 Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) podlegają wymianie międzynarodowej, jest także odpłatne. Dzieje się tak pomimo tego, że WMO wręcz nakazuje, aby dane meteorologiczne były nieodpłatnie dostępne do badań, edukacji i innych działań niekomercyjnych (konsumenckich). Paradoks polega także na tym, że na zagranicznych serwerach meteorologicznych, tego typu dane (w wersji „surowej”) są dostępne bez żadnych ograniczeń. Jest to szczególnie ważny problem, w związku z aktualnie trwającymi pracami nad projektem ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego oraz rozporządzenia w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP). SKP stoi na stanowisku, że CRIP powinno zawierać następujący zestaw danych meteorologicznych i klimatologicznych:

  • Komplet danych ze stacji synoptycznych (I i II rzędu) oraz stacji klimatologicznych (III rząd sieci meteorologicznej) począwszy od 1951 roku, w ujęciu średnich rocznych, miesięcznych i dobowych oraz wielkości terminowych.

  • Cyfrową wersję danych meteorologicznych (skany lub dane liczbowe) z okresu przed II Wojną Światową, dla obszaru Niemiec, który po wojnie został włączony do terytorium Polski.

Aktualna sytuacja jest jednak taka, że łatwiejszy dostęp do powyższych danych (gromadzonych w Polsce) mają obcokrajowcy niż polski podatnik. Dzieje się tak, ponieważ dane funkcjonujące w wymianie międzynarodowej są dostępne w zagranicznych serwisach pogodowych.

Czytaj więcej...
 

Świeradów - nadleśnictwo z najlepiej rozwiniętą osłoną meteorologiczną.

 

Baza stacji meteorologicznych (http://stacje.meteo.uni.wroc.pl/) tworzona w ramach projektu pt. ”Klimatolodzy na rzecz zwiększenia partycypacji obywatelskiej” obejmuje grupę stacji, funkcjonujących w ramach osłony meteorologicznej Nadleśnictwa Świeradów (http://swieradow.pl.hostingasp.pl/). Celem systemu monitoringowego jest gromadzenie danych, aby udokumentować bogactwo topoklimatyczne Gór Izerskich. Udostępnione on-line dane pomiarowe umożliwiają także śledzenie bieżącej sytuacji pogodowej. Kilka stacji tego systemu ulokowano w partiach grzbietowych Gór Izerskich: Stóg Izerski, Kamienica oraz Polana Izerska. Są to bardzo ciekawe miejsca z punktu widzenia klimatycznego.

 

Czytaj więcej...
 

Czas na repozytorium danych meteorologicznych 

 

Propozycja jak można udostępniać dane meteorologiczne IMGW w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej. 
Na razie są to wartości miesięczne dla ok. 40. stacji. Dane są tylko do 2001 roku. 
Proszę o pomoc w rozbudowie tej bazy o nowe stacje oraz o wydłużenie okresu obserwacyjnego. 
Adres bazy stacji: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zR7hP4lYd7_g.kC3ceAgRjno8   

Dane te można wykorzystywać do celów edukacyjnych. 

Czytaj więcej...