W dniu 19 grudnia 2014 r. w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji odbyła się konferencja uzgodnieniowa w sprawie projektu założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. 

Opinie związane z procedowaniem tej regulacji znajdują się na stronie:http://mac.bip.gov.pl/projekty-aktow-prawnych/projekt-zalozen-projektu-ustawy-o-ponownym-wykorzystywaniu-informacji-sektora-publicznego.html 
Projekt założeń ustawy to jest pierwszy plik w liście o nazwie Załączniki.

 

Czytaj więcej...
 

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach: "Obserwacje wizualne narzędziem badania pogody. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego" organizowanych w ramach projektu „Klimatolodzy na rzecz zwiększenia partycypacji obywatelskiej”, finansowanego z funduszy EOG.
Warsztaty odbędą się w Warszawie w dniach 21-22 lutego 2015 r.

Program warsztatów:

- Partycypacja pasjonatów meteorologii. Prace nad nową ustawą o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego oraz nad rozporządzeniem w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (Marek Chabior)

- Ponowne wykorzystywanie danych meteorologicznychw oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej (Szymon Osowski)

- Przykłady rozwiązań prawnych z wybranych państw w zakresie ponownego wykorzystywania danych meteorologicznych(Szymon Osowski)

- Obserwacje wizualne - przedmiot i ogólne zasady obserwacji oraz wybrane możliwości ich wykorzystania (Elwira Żmudzka)

- Podstawy prognozowania burz oraz zjawisk im towarzyszących (Szymon Walczakiewicz)

- Zachmurzenie; problemy w wizualnej ocenie zachmurzenia, nauka rozpoznawania chmur (zajęcia praktyczne), czy można przewidywać pogodę na podstawie obserwacji chmur? (Dorota Matuszko)

 

Czytaj więcej...
 

 

Pismo Stowarzyszenia Klimatologów Polskich z dnia 24.11.2014 r. skierowane do dwóch departamentów Ministerstwa Środowiska: Zasobów Wodnych oraz Ochrony Środowiska. Pisma tej samej treści skierowaliśmy w związku z konsultacjami projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej.

Pismo do Departamentu Zasobów Wodnych, Pismo do Departamentu Ochrony Środowiska

Czytaj więcej...
 

 

Ponownie standardowe dane meteorologiczne nie znalazły się w konsultowanym projekcie zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej. Standardowe dane meteorologiczne wytwarzane są przez Państwową Służbę Hydrologiczno-Meteorologiczną i z tego względu nie podlegają wyłączeniu z ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

 

Czytaj więcej...
 
 
Pismo Stowarzyszenia Klimatologów Polskich z dnia 17.10.2014 r. zgłoszone w ramach konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej. 
Projekt zmiany rozporządzenia, który został udostępniony do konsultacji:
- rozszerza listę zasobów udostępnianych w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej;
- wskazuje nowe podmioty, które będą zobowiązane do udostępniania swoich zasobów informacyjnych;
- doprecyzowuje formaty, w jakich udostępniane będą zasoby informacyjne, aby ponowne wykorzystywanie było łatwiejsze.
Czytaj więcej...
 

 

Do dnia 17.10.2014 r. trwają konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej.Projekt wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach na stroniehttp://mac.bip.gov.pl/projekty-aktow-prawnych/projekt-rozporzadzenia-ministra-administracji-i-cyfryzacji-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-zasobu-informacyjnego-przeznaczonego-do-udostepniania-w-centralnym-repozytorium-informacji-publicznej.html

 

 

 

Czytaj więcej...
 

W dniu 28.09.2014 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Prawa do Informacji. Informacja o "święcie" przeszła bez echa. Nie pojawiła się też na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Czy jest tak dobrze czy tak źle? 

 

Na stronie MAiC jest informacja, ze Liderzy Cyfryzacji z 26 państw Unii Europejskiej we wspólnej Deklaracji napisali "Jednocześnie widać coraz wyraźniej, że wzrost gospodarczy napędzany siłą Internetu tworzy ogromny potencjał rozwojowy państw i społeczeństw. ... ...

Czytaj więcej...