Zaproszenie na konferencję pt. Naukowe, społeczne i prawne aspekty występowania groźnych zjawisk atmosferycznych 

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji naukowej, która odbędzie się 5 września 2015 roku pod hasłem Naukowe, społeczne i prawne aspekty występowania groźnych zjawisk atmosferycznych. Konferencja odbędzie się w ramach VI Ogólnopolskiego Zlotu Polskich Łowców Burz. Współorganizatorami konferencji jest Stowarzyszenie Klimatologów Polskich oraz Instytut Geografii Fizycznej WGSR UW.  

Do udziału w konferencji i prezentacji wyników badań zapraszamy przede wszystkim  młodych naukowców, doktorantów i studentów.

Mamy nadzieję, że oprócz ciekawych wystąpień naukowych będzie czas na swobodną dyskusję, wymianę poglądów i doświadczeń.

Ważne informacje: Zmiana terminu przyjmowanie zgłoszeń! 

 

Czytaj więcej...
 

Dane meteorologiczne nie znajdą się w CRIP chociaż będzie wyjątek. 

 

Dane meteorologiczne na obecnym etapie prac nie znajdą się w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP) ale z małym wyjątkiem.

Stowarzyszenie Klimatologów Polskich od początku prac nad rozporządzeniem w sprawie CRIP oraz projektem ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego wnosi o zmianę ustawy o dostępie do informacji publicznej i ustawy prawo wodne tak aby  dane meteorologiczne mogły znaleźć się w CRIP i ustawie reuse. 

Czytaj więcej...
 

Paragraf 22” w wykonaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji


 

Według MAC nie jest możliwe włączenie do ustawy instytutów badawczych jako podmiotów zobowiązanych na gruncie przepisów o dostępie do informacji publicznej oraz o ponownym wykorzystywaniu, ponieważ IMGW jest instytutem badawczym i nie wchodzi w zakres podmiotów zobowiązanych na gruncie przepisów o ponownym wykorzystywaniu.

Wniosek: według MAC nie jest możliwa zmiana prawa otwierającego dane publiczne gdy istnieje już zapis uniemożliwiający dostęp do tych danych. 
Trudno się więc dziwić, że w Polsce implementacja dyrektywy 2003/98/WE jest tak ułomna i jednocześnie źle się zapowiada implementacja dyrektywy 2013/37/WE.

Raport z konsultacji z dnia 13.01.2015 r. do pobrania:http://www.legislacja.gov.pl/…/12277283/12277284/dokument15…

Wcześniejszy raport z 23.07.2014 r. do pobrania: http://mac.bip.gov.pl/…/raport-z-konsultacji-spolecznych-re….

Czytaj więcej...
 

Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

Celem programu jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa (UP), jako fundamenty te przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

 

Głównymi kierunkami wsparcia będą rozwój sieci szerokopasmowych oraz poprawa jakości i efektywności usług publicznych poprzez ich cyfryzację. Sposób wdrażania e-usług publicznych będzie zawierał mechanizmy zapobiegające zjawisku „digitalizacji biurokracji”, wymuszające pozytywny wpływ projektów na procesy administracyjne.Zaplanowane w POPC wsparcie kompetencji cyfrowych zwiększy liczbę osób wykorzystujących narzędzia w zakresie TIK, a więc w obszarze, który posiada szczególne znaczenie dla jakości życia, partycypacji w życiu społecznym, a często również dla konkurencyjności na rynku pracy.

 

 
Czytaj więcej...
 

Warsztaty w Warszawie - zdjęcia

 

W Warszawie w dniach 21-22 lutego 2015 r. odbyły się warsztaty „Obserwacje wizualne narzędziem badania pogody. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego” realizowane w ramach projektu „Klimatolodzy na rzecz zwiększenia partycypacji obywatelskiej”. Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji.
Poszczególne moduły warsztatowe poprowadzili:
Marek Chabior - Partycypacja pasjonatów meteorologii – prace nad nową ustawą o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego oraz nad rozporządzeniem w sprawie CRIP
Szymon Osowski - Przykłady rozwiązań prawnych z wybranych państw w zakresie ponownego wykorzystywania danych meteorologicznych.
Elwira Żmudzka - Obserwacje wizualne - przedmiot i ogólne zasady obserwacji oraz wybrane możliwości ich wykorzystania
Dorota Matuszko - Zachmurzenie - zasady wykonywania obserwacji, interpretacji wyników, możliwości wykorzystania do celów praktycznych oraz przedstawianie ich społecznościom lokalnym.
Szymon Walczakiewicz - Znaczenie prognozowania burz oraz zjawisk im towarzyszących dla społeczeństwa

 

Czytaj więcej...
 

 

Zaproszenia na konferencje naukowe:

 

Konferencja „Jakość powietrza a zdrowie", która odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia 2015 r., w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy (OSPIP) we Wrocławiu. Więcej informacji: http://life-apis.meteo.uni.wroc.pl/konferencja


Polskie Towarzystwo Geofizyczne Oddział Warszawski organizuje Ogólnopolską Konferencję Naukową "KLIMAT A SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKA", która odbędzie się w dniach 5-6 maja 2015 r. w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym SGGW Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie k/Łodzi. Więcej informacji: http://ptgeof.imgw.pl/?strona=1

Czytaj więcej...
 

Informacja w sprawie Warsztatów "Obserwacje wizualne narzędziem badania pogody. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego".

 

 

  Program warsztatów

 

Do 20 stycznia zgłosiło się 29 osób. Wszystkie osoby, które się zgłosiły, otrzymały informację czy zakwalifikowały się na warsztaty. Szczegółowe informacje na temat warsztatów oraz noclegu (mapa) zostaną przekazane w e-mailu do 13 lutego. 

 

Warsztaty odbędą się w sali nr 102 na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW, ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa. Osoby biorące udział w Warsztatach proszone są o skorzystanie z szatni. 

 

Prosimy o zabranie ze sobą okularów przeciwsłonecznych

 

Czytaj więcej...
 

 

Zaproszenie na Warsztaty - Warszawa,  21-22 lutego 2015

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach "Obserwacje wizualne narzędziem badania pogody. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego"


organizowanych w ramach projektu „Klimatolodzy na rzecz zwiększenia partycypacji obywatelskiej”, finansowanego z funduszy EOG. Warsztaty odbędą się w Warszawie w dniach 21-22 lutego 2015 r. Warsztaty są skierowane do pasjonatów meteorologii, przedstawicieli organizacji i instytucji posiadających stacje meteorologiczne, osób prowadzących niezależne serwisy pogodowe, właścicieli amatorskich stacji meteorologicznych oraz specjalistów, którzy stykają się z problemem wykorzystywania danych meteorologicznych.

Warsztaty odbędą się w sali nr 102 na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW, ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa. Osoby biorące udział w Warsztatach proszone są o skorzystanie z szatni. 

Prosimy o zabranie ze sobą okularów przeciwsłonecznych.

 

W celu zapisania się na warsztaty w Warszawie prosimy o wypełnienie: formularza zgłoszeniowego

Program warsztatów w Warszawie obejmie następujące zagadnienia:

- Klimatolodzy na rzecz zwiększenia partycypacji obywatelskiej – główne założenia projektu,

- Partycypacja pasjonatów meteorologii – prace nad nową ustawą o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego oraz nad rozporządzeniem w sprawie CRIP,
- Przykłady rozwiązań prawnych z wybranych państw w zakresie ponownego wykorzystywania danych meteorologicznych,
- Obserwacje wizualne (przedmiot i ogólne zasady obserwacji, wybrane możliwości wykorzystania wyników obserwacji wizualnych),
- Podstawy prognozowania burz oraz zjawisk im towarzyszących,
- Zachmurzenie (problemy w wizualnej ocenie zachmurzenia, nauka rozpoznawania chmur, czy można przewidywać pogodę na podstawie obserwacji chmur?) 

Czytaj więcej...