Jest już ponad 100 stacji w naszej bazie!

 

W dniu 09.09.2015 baza stacji meteorologicznych (http://stacje.meteo.uni.wroc.pl/) prowadzona przez Stowarzyszenie Klimatologów Polskich w ramach projektu pt. ”Klimatolodzy na rzecz zwiększenia partycypacji obywatelskiej” zawiera 104 wpisy. W obrębie tej puli mieszczą się 32 stacje, których właścicielami są uczelnie wyższe i 25 kierowanych przez osoby prywatne. Kolejnych 12 stacji pracuje z inicjatywy lokalnej administracji (np. Urzędy Gminne), a 5 utrzymywanych jest przez firmy prywatne. Pozostałe pracują dla Lasów Państwowych (9), Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (9), Parków Narodowych (8). Są wreszcie dwie stacje prowadzone przez Szkoły oraz jedna pod opieką Stowarzyszenia Meteorologów Amatorów Ziem Śląskich.

Czytaj więcej...
 

Geneza Bazy stacji meteorologicznych 

 

Stowarzyszenie Klimatologów Polskich w ramach realizowanego projektu pt. ”Klimatolodzy na rzecz zwiększenia partycypacji obywatelskiej” tworzy bazę stacji prowadzących pomiary meteorologiczne (http://stacje.meteo.uni.wroc.pl/). Impulsem do realizacji tego przedsięwzięcia jest bieżąca sytuacja, w której z jednej strony mamy do czynienia z ograniczonym dostępem do informacji publicznej (danych meteorologicznych), a z drugiej strony, coraz częściej powstają niezależne, amatorskie stacje meteorologiczne.

Do stworzenia bazy stacji meteorologicznych zachęciły nas następujące fakty :

 

Czytaj więcej...
 

Program Seminarium podsumowującego  projekt "Klimatolodzy na rzecz zwiększenia partycypacji obywatelskiej", Kraków, 12-13 września 2015 rok

 

Dzień pierwszy (sobota) – 12 września 2015 r.

10:30-11:00 Rejestracja uczestników seminarium

11:00-11:05 Oficjalne powitanie uczestników (dr hab. Elwira Żmudzka - prezes SKP)

11:05-11:30 Podsumowanie projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Klimatologów

Polskich (dr Marek Chabior – koordynator projektu SKP)

11:30-13:15 Panel pierwszy

Podsumowanie projektu w zakresie zasad prowadzenia  pomiarów i obserwacji  meteorologicznych (dr hab. Dorota Matuszko – moderator) Baza stacji meteorologicznych utworzona przez SKP (dr Marek Błaś) Profesjonalne i amatorskie stacje pomiarowe (dr Krzysztof Siwek)

Porównywalność danych mierzonych przyrządami tradycyjnymi i automatycznymi (mgr J. Soroka)

Czytaj więcej...
 

Relacja z konferencji naukowej „Naukowe, społeczne i prawne aspekty występowania groźnych zjawiska atmosferycznych” 

 

W minioną sobotę, 5 września 2015 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Naukowe, społeczne i prawne aspekty występowania groźnych zjawisk atmosferycznych”, która towarzyszyła VI Ogólnopolskiemu Zlotowi Polskich Łowców Burz. Na konferencji swoje wystąpienia wygłosili Członkowie Stowarzyszenia Skywarn Polska oraz studenci i pracownicy naukowi związani
z instytucjami zajmującymi się meteorologią i klimatologią, a w szczególności badaniami burz
i innych zagrożeń meteorologicznych. Konferencja zgromadziła kilkudziesięciu uczestników, pojawili się także wolni słuchacze. Konferencję zorganizowano dzięki współpracy Stowarzyszenia Skywarn Polska, Stowarzyszenia Klimatologów Polskich i Instytutu Geografii Fizycznej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW.

 

Czytaj więcej...
 

Rekordowo upalny początek września w Polsce 

 

Wrzesień na ogół w Polsce przynosi początek jesiennej, często nieprzyjemnej pogody. W tym roku miesiąc ten rozpoczął się jednak niezwykle. Upalne, zwrotnikowe powietrze, które dopłynęło do Polski z południa i z południowego zachodu Europy, doprowadziło na znacznym obszarze kraju do wystąpienia wyjątkowo wysokiej jak na wrzesień temperatury. Znaczące nasilenie się upału rozpoczęło się 30 sierpnia, gdy w Opolu temperatura maksymalna osiągnęła 36°C. Upał utrzymywał się w kraju do 1 września. Pierwszy dzień września 2015 r. najcieplejszy był w Tarnowie, gdzie temperatura maksymalna osiągnęła aż 36,8°C, poprawiając dotychczasowy absolutny rekord temperatury maksymalnej września w Polsce z 1947r. aż o 1,9°C!

Czytaj więcej...
 

Konferencja naukowa „Naukowe, społeczne i prawne aspekty występowania groźnych zjawisk atmosferycznych” już w najbliższą sobotę! 

 

Chciałbym wszystkim przypomnieć o zbliżającym się VI Ogólnopolskim Zlocie Polskich Łowców Burz. Konferencja naukowa „Naukowe, społeczne i prawne aspekty występowania groźnych zjawisk atmosferycznych”, która towarzyszy tegorocznemu Zlotowi, odbędzie się już
w najbliższą sobotę, 5 września br. w Sali Kolumnowej przy ul. Karowej 20 w Warszawie.

Czytaj więcej...
 

Susza w Polsce - przyczyny i skutki 

 

Od kilku miesięcy na obszarze Polski występuje duży niedobór opadów atmosferycznych. Sierpniowe upały i kolejne bardzo suche dni doprowadziły do największej od wielu lat suszy. Susze w Polsce nie są zjawiskiem nowym – okresy ze znacznymi niedoborami opadów atmosferycznych w naszym kraju powtarzają się regularnie co kilka – kilkanaście lat. Warto podkreślić, że susza rozwija się wolno, a jej początków można nie zauważyć. Susza dotyczy też znacznie większego obszaru, niż powodzie i wiele innych kataklizmów, a jej skutki gospodarcze mogą zostać poważnie odczute przez większą grupę społeczeństwa, niż w przypadku pozostałych zjawisk ekstremalnych.

Definicja suszy nie jest sprecyzowana i zależna jest od klimatu, który panuje w danym miejscu na Ziemi. Nasilenie suszy można określić na kilka sposobów, m.in. używając specjalnych wskaźników, których wartości informują o wielkości deficytu opadów atmosferycznych. Do określenia stopnia zaawansowania suszy najczęściej stosowany jest podział na trzy fazy.

Czytaj więcej...
 

 Zanieczyszczenie powietrza ozonem (O3) Czym jest ozon i gdzie występuje?

 

Ozon (O3) jest alotropową, trójcząsteczkową formą tlenu (O2). Z perspektywy życia na Ziemi, pełni bardzo istotną funkcję – w stratosferze na wysokości 15 – 50 km tworzy warstwę zwaną ozonosferą. Warstwa podwyższonej zawartości ozonu stanowi naturalną barierę dla szkodliwej dla organizmów żywych części widma promieniowania UV o długości fali 0,20-0,31 μm oraz promieniowania podczerwonego w zakresie fali 0,95-0,99 μm. Ze względu na swoje właściwości, ozon zawarty w ozonosferze jest bardzo pożądany i bywa czasem nazywany „dobrym” ozonem. Ozon w stratosferze powstaje na skutek reakcji fotochemicznych. W wyniku działalności promieniowania UV o długości fali mniejszej niż 200 nm, dwuatomowe cząsteczki tlenu (O2) zostają rozbite na pojedyncze atomy. Nowopowstałe cząsteczki zostają przyłączone do dwuatomowego tlenu (O2), w wyniku czego powstaje trójatomowa forma tlenu – ozon (O3).

Czytaj więcej...