Ognista tęcza” czyli łuk okołohoryzontalny 

 

Latem bieżącego roku mieszkańcy Isle of Palms w Południowej Karolinie zaobserwowali na niebie tzw. ognistą tęczę. „Ognista tęcza” jest zjawiskiem optycznym, którego poprawną nazwą jest łuk okołohoryzontalny i może być obserwowany na szerokościach geograficznych poniżej 55. Łuk okołohoryzontalny jest podobny do tęczy – przybiera formę barwnego łuku (zazwyczaj jego niewielkiego wycinka) na chmurach, jednakże nie powstaje poprzez ugięcie fali świetlnej w kroplach wody, ale w kryształkach lodu, dlatego też jest zaliczany do zjawisk typu halo.

Łuk horyzontalny w umiarkowanych szerokościach geograficznych występuje wyłącznie podczas lata. To właśnie wtedy Słońce osiąga odpowiednią wysokość - powyżej 58, która umożliwia powstanie zjawiska. Dodatkowym warunkiem wystąpienia tego fotometeoru jest obecność homogenicznych chmur lodowych, takich jak np. cirrus, które są ośrodkiem rozszczepiającym światło.

Czytaj więcej...
 

System detekcji wyładowań atmosferycznych BLITZORTUNG, czyli zainstaluj swój detektor burz 

 

 

Kilka lat temu w Europie grupa hobbystów uruchomiła bardzo ciekawy projekt o nazwie BLITZORTUNG. Inicjatywa ta polega na budowaniu amatorskiej sieci detektorów wyładowań atmosferycznych i wykorzystywaniu danych uzyskanych z tej sieci w celach niekomercyjnych. Co ważne, koszt budowy jednego detektora jest względnie niewielki i nie przekracza 1000 zł, stąd projekt ten budzi coraz większe zainteresowanie. Obecnie detektory sieci BLITZORTUNG montowane są nie tylko w Europie, ale także pozostałych kontynentach. Dzięki systemowi wykrywania wyładowań atmosferycznych BITZORTUNG łatwiej możemy śledzić rozwój
i przemieszczanie się groźnych zjawisk atmosferycznych, jakim są burze. Informacje o aktualnie występujących burzach mają bardzo duże znaczenie w wielu dziedzinach życia, między innymi
w rolnictwie, budownictwie, lotnictwie i turystyce. Dzięki projektowi każdy zainteresowany może sprawdzić, czy w jego stronę nie podąża burza i przygotować się na nadchodzące zjawisko.

Czytaj więcej...
 

Mała Syberia”

 

W bazie stacji meteorologicznych (http://stacje.meteo.uni.wroc.pl/) prowadzonej przez Stowarzyszenie Klimatologów Polskich (SKP) w ramach projektu pt. ”Klimatolodzy na rzecz zwiększenia partycypacji obywatelskiej” jest stacja, którą można traktować jako „polski biegun zimna” i czasami nazywana jest „małą syberią”. Jest to stacja prowadzona przez Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego i usytuowana jest na Hali Izerskiej w Górach Izerskich. Pomiary meteorologiczne są tu prowadzone od ponad 20 lat.

Czytaj więcej...
 

Konferencja „European Conference on Severe Stomrs”


 

W dniach 14-18 września 2015 r. w austriackim mieście Wiener Neustadt odbyła się największa w Europie konferencja poświęcona gwałtownym burzom i zjawiskom im towarzyszącym. Ósma edycja European Conference on Severe Storms (ECSS) zgromadziła ponad 200 naukowców, specjalistów i pasjonatów badających przyczyny i warunki powstawania tych zjawisk. Do Wiener Neustadt przybyli także przedstawiciele ośrodków naukowych zajmujących się badaniem niebezpiecznych burz w Stanach Zjednoczonych i w innych odległych krajach. Nie zabrakło reprezentantów naszego kraju. Na konferencję udali się m.in. mgr Mateusz Taszarek
z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu oraz dr hab. Zuzanna Bielec-Bąkowska z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

Czytaj więcej...
 

Stacja meteorologiczna „Łowcy mrozu”

 

Wśród 25 prywatnych stacji meteorologicznych wprowadzonych do bazy stacji meteorologicznych (http://stacje.meteo.uni.wroc.pl/) prowadzonej przez Stowarzyszenie Klimatologów Polskich (SKP) w ramach projektu pt. ”Klimatolodzy na rzecz zwiększenia partycypacji obywatelskiej” jest stacja, której właścicielem jest pasjonat meteorologii pan Arnold Jakubczyk. Już od kilku lat samodzielnie prowadzi pomiary w swojej prywatnej stacji meteorologicznej w rejonie torfowisk w Czarnym Dunajcu. Nazywa siebie „Łowcą mrozu” i można go z całą pewnością traktować, jako profesjonalnego meteorologa. Zna dokładnie wszystkie tajniki wykonywania obserwacji, zna się bardzo dobrze na tradycyjnym oraz nowoczesnym sprzęcie pomiarowym.

 

Czytaj więcej...
 

Wpływ mycia ulic na jakość powietrza - eksperyment w Krakowie

 

W dniach 15 – 17 kwietnia 2015 roku na terenie Krakowa został przeprowadzony eksperyment, którego celem było sprawdzenie skuteczności mycia ciągów komunikacyjnych w zmniejszaniu koncentracji zanieczyszczeń w powietrzu. Badanie zostało przeprowadzone przez krakowskie Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania we współpracy z naukowcami z Politechniki Krakowskiej i Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie.

Trwający trzy doby eksperyment został przeprowadzony na szlaku komunikacyjnym o dużym natężeniu ruchu kołowego – Alejach Krasińskiego (od Mostu Dębnickiego) i Mickiewicza (do ul. Czarnowiejskiej). Od 15 kwietnia, każdego dnia badania, o godzinie 23 służby porządkowe myły chodniki wzdłuż Alei, a potem zamiatały jezdnie. Następnie na ulice wjeżdżały polewaczki zmywające nawierzchnię drogi wodą. Przemywanie nawierzchni było powtarzane co 2 godziny, do godziny 4-5 rano. Po każdym przejeździe pobierane były próbki zanieczyszczeń, dzięki którym można było wykazać zmiany ich stężenia przed i po myciu ciągu komunikacyjnego. Eksperyment powtórzono 19 maja na ulicach Bulwarowej i Halszki oraz ponownie na Alejach Krasińskiego i Mickiewicza, jednak ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe zakres czasowy próby uległ skróceniu.

 

Czytaj więcej...
 

Zdjęcie "rentgenowskie" mammy. 

 

Według definicji podanej w Międzynarodowym Atlasie Chmur mamma to "wypukłości zwisające z dolnej powierzchni chmury, w kształcie wymion."

Ze względu na przypadkowość powstawania zjawiska mammy oraz brak zagrożenia dla ludzi zjawisko to jest słabo poznane. Jest wiele teorii wyjaśniających powstanie zjawiska mamma. Zjawisko to nie powstaje zawsze w ten sam sposób, ponieważ jest więcej niż jeden mechanizm odpowiedzialny z jej powstanie (https://en.wikipedia.org/wiki/Mammatus_cloud).

Występowanie tego zjawiska pod kowadłem chmury Cumulonimbus wskazuje na bardzo silne turbulencje. Może to zdjęcie „rentgenowskie” mammy przyczyni się do lepszego wyjaśnienia tego zjawiska.

A na koniec aby rozjaśnić lub zaciemnić wyjaśnienie fenomenu zjawiska mammy  tworzącej się pod kowadłem nazwę ją „wirującym virga”. 

 

Czytaj więcej...
 

Stowarzyszenie Meteorologów Amatorów Ziem Śląskich zaprasza

 

 

W bazie stacji meteorologicznych (http://stacje.meteo.uni.wroc.pl/) prowadzonej przez Stowarzyszenie Klimatologów Polskich (SKP) w ramach projektu pt. ”Klimatolodzy na rzecz zwiększenia partycypacji obywatelskiej” zgłoszona jest stacja, którą opiekuje się Stowarzyszenie Meteorologów Amatorów Ziem Śląskich (SMAZŚ). Jest to bardzo ciekawa inicjatywa ludzi, którzy poza swoimi obowiązkami rodzinnymi i zawodowymi, zajmują się hobbystycznie meteorologią. Po wprowadzeniu stacji do bazy, SKP zaprosiło SMAZŚ do udziału w organizowanych przez SKP warsztatach we Wrocławiu. Ich celem było szkolenie w zakresie: prawidłowego wykonywania pomiarów meteorologicznych, zasad utrzymania homogeniczności serii pomiarowych, interpretacji wyników oraz wymiany informacji. To pozwoliło za bliższe zapoznanie się.

 

Czytaj więcej...