Zaproszenie na seminarium

„Otwarte dane na rzecz innowacji społecznych i gospodarczych”

Warszawa, 16 listopada 2015 roku, godz. 12.00-16.00

Warszawa, Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5

 

Uczestnicy seminarium podczas dwóch paneli dyskusyjnych dowiedzą się:

- jakie są prawne bariery dostępu oraz ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego (ISP);

- jaki wpływ na prawo i praktykę dostępu do ISP mają techniczne i organizacyjne problemy wynikające ze sposobu gromadzenia informacji;

- jakie są podstawowe zasady polityki informacyjnej państwa w gospodarce opartej na wiedzy, i czy potrzebna jest ustawa o infrastrukturze informacyjnej państwa.

Uczestnicy Seminarium będą mogli podzielić się swoimi poglądami i doświadczeniami na temat innowacji społecznych.

 

W celu zapisania się na seminarium prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Na zgłoszenia na seminarium czekamy do 9 listopada 2015 r., do godziny 16:00.

Link do formularza resjestracyjnego 

 

Czytaj więcej...
 

Komisja Europejska zbada dlaczego w Polsce dane meteorologiczne są wyłączone z unijnej regulacji w zakresie re-use

 

W dniu 8.10.2015 r. poprosiłem Pana Szymona Lewandowskiego z Komisji Europejskiej o zapoznanie się z pismem Stowarzyszenia Klimatologów Polskich do KPRM w sprawie projektu ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. 
Zapytałem się w jaki sposób można zaskarżyć projekt do Komisji Europejskiej. 
W odpowiedzi uzyskałem informację, że moje pismo zostało potraktowane jako skarga do Komisji Europejskiej. 
W wyniku dalszej korespondencji otrzymałem odpowiedź: 

Jeśli przedmiot skargi dotyczy zgodności prawa krajowego z Dyrektywa 2003/98 (wraz z późniejszymi zmianami), to nie ma potrzeby użycia formularza. Tak czy inaczej, to nasz wydział zajmuje się wdrażaniem zarówno polityki jak i prawodawstwa EU w zakresie re-use, wiec skarga taka zawsze trafi do nas.

W dniu 23.10.2015 r. otrzymałem odpowiedź z zobowiązaniem przeprowadzenia działań wyjaśniających. 
Cieszy odpowiedź, że "wyłączenie IMGW spod krajowych przepisów o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej ma negatywny wpływ na oddziaływanie unijnej regulacji w zakresie re-use, poprzez znaczne uszczuplenie dostępnych danych o wysokim potencjale do ponownego użycia."
Pisaliśmy o tym wielokrotnie w naszych wnioskach podczas konsultacji społecznych założeń tej ustawy.  
 
Ze względu na sposób postępowania Ministerstwa Środowiska może to być jednak niewystarczające działanie. Dodatkowo w dniu 7.10.2015 r. Komitet do Spraw Europejskich uznał, że projekt ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
 
Wydaje mi się, że złożenie na specjalnym formularzu oficjalnej skargi do Komisji Europejskiej stanowić będzie nacisk na polski rząd aby przestrzegał prawa unijnego.
Formularz skargi znajduje się na specjalnym formularzu:
 
Marek Chabior
Czytaj więcej...
 

 

Zapraszamy do zapisania się na Warsztaty „Transparentny rząd = otwarte dane”, Warszawa, 14-15 listopada 2015 r.
 
 
Warsztaty poświęcone będą komunikacji społecznej, kwestiom prawnym związanym z dostępem do danych sektora publicznego na przykładzie danych meteorologicznych oraz udziału obywateli i organizacji pozarządowych w konsultacjach społecznych prowadzonych na poziomie centralnym.
 
Przesyłając formularz potwierdzam udział w Warsztatach.
 
 
W przypadku, gdy uczestnik nie przybędzie na warsztaty, a wcześniej zadeklaruje w nim udział  poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz nie poinformuje organizatora o swojej rezygnacji do dnia 9 listopada, zostanie obciążony kosztami (nocleg i wyżywienie, zgodnie z informacjami podanymi w formularzu zgłoszeniowym).
 
Prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go w terminie do dnia 4 listopada 2015 r. do godziny 16:00.
Czytaj więcej...
 

 

Stacje bazowe w ramach Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego.

 

 

Do bazy stacji meteorologicznych (http://stacje.meteo.uni.wroc.pl/) Stowarzyszenia Klimatologów Polskich tworzonej w ramach projektu pt. ”Klimatolodzy na rzecz zwiększenia partycypacji obywatelskiej” włączono tzw. Stacje Bazowe funkcjonujące w ramach Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego (ZMŚP). Funkcjonowanie całego systemu nadzoruje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dyrektorem i koordynatorem Centrum ZMŚP (nadzór merytoryczny, zarządzanie bazą danych, opracowanie wyników i przygotowanie raportów) jest prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski. System pomiarowy funkcjonuje i jest finansowany w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. W odróżnieniu od monitoringów specjalistycznych jego celem jest prowadzenie obserwacji możliwie jak największej liczby elementów środowiska przyrodniczego, w oparciu o planowe, zorganizowane badania stacjonarne. Przy określaniu lokalizacji stacji kierowano się zasadą, zgodnie z którą stacje powinny reprezentować podstawowe typy krajobrazów naszego kraju.

 

Czytaj więcej...
 

Zaproszenie na Warsztaty - Warszawa, 14-15 listopada 2015

 

Stowarzyszenie Klimatologów Polskich zaprasza do udziału w warsztatach, które będą poświęcone komunikacji społecznej, kwestiom prawnym związanym z dostępem do danych sektora publicznego na przykładzie danych meteorologicznych oraz udziału obywateli i organizacji pozarządowych w konsultacjach społecznych prowadzonych na poziomie centralnym.

 

Warsztaty skierowane są do wolontariuszy biorących udział w projekcie, pasjonatów meteorologii i klimatologii, przedstawicieli organizacji i instytucji posiadających stacje meteorologiczne, osób prowadzących niezależne serwisy pogodowe, specjalistów, przedstawicieli firm, którzy borykają się z problemem braku swobodnego dostępu do danych meteorologicznych oraz osób działających na rzecz otwarcia danych sektora publicznego.

Czytaj więcej...
 

Stacja meteorologiczna Obserwatorium Astronomicznego na szczycie Suchory w Gorcach

 

Projekt Stowarzyszenia Klimatologów Polskich (SKP) pt. ”Klimatolodzy na rzecz zwiększenia partycypacji obywatelskiej” dotyczy przede wszystkim problemu swobodnego dostępu do danych z sektora publicznego. Z grona 104 stacji meteorologicznych wprowadzonych do bazy SKP (http://stacje.meteo.uni.wroc.pl/), tylko jedna stacja umożliwia pobieranie plików z danymi pomiarowymi, wprost ze strony internetowej.

Mowa o Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Pedagogicznego z Krakowa, które jest zlokalizowane na szczycie Suchory w Gorcach (1000 m n.p.m.). To najwyżej położone obserwatorium astronomiczne w Polsce. O lokalizacji zadecydowała dość duża odległość od sąsiednich miejscowości, niewielkie zanieczyszczenie sztucznym światłem oraz małe zanieczyszczenie powietrza. Obserwatorium rozpoczęło pracę w 1987. Obserwacje wykonywane są za pomocą 600 mm reflektora (teleskopu zwierciadlanego) Cassegraina firmy Carl Zeiss, Jena o efektywnej ogniskowej 7 500 mm. Obserwatorium posiada także kamerę CCD SBIG ST10XME. Teleskop jest umieszczony wewnątrz obrotowej kopuły o średnicy 5 m. Od 1991 obserwatorium pracuje w sieci Whole Earth Telescope, której celem jest prowadzenie ciągłych (całodobowych) obserwacji białych karłów.

Archiwalne dane meteorologiczne są dostępne na stronie http://www.as.up.krakow.pl/main/snieg.php?lang=en. W jej górnej części znajdziemy szczegółowe wykresy przebiegu najważniejszych elementów pogody, ale na samym dole można znaleźć linki do danych archiwalnych: podzielonych na porcje tygodniowe, miesięczne, kwartalne oraz roczne. Pakiet danych obejmuje okres od 2008 roku, kiedy zainstalowano automatyczny system pomiarowy i wyniki pomiarów w rozdzielczości 30 minutowej. Do pobrania są pliki .txt z ujednoliconym szablonem.

 

 

Czytaj więcej...
 

Cooperative Observer Program (Coop)

 

 Systematycznie wzrasta w Polsce liczba amatorskich stacji meteorologicznych. Jest to potencjał, który jest niedoceniany i niewykorzystany. Przykładem dobrych praktyk jest prowadzony w Stanach Zjednoczonych serwis Cooperative Observer Program (Coop) funkcjonujący w ramach National Weather Service, który korzysta z danych z 27 tys. amatorskich stacji pogodowych. System uwzględnia automatyczną weryfikację błędów, co sprawdza się przy dużej liczbie stacji pomiarowych.

 

Czytaj więcej...
 

Pismo Stowarzyszenia Klimatologów Polskich do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wysłane w dniu 06.10.2015 r.  

 

Treść pisma do pobrania w pdf

 

W związku z trwającymi pracami nad zmianą przepisów o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego zmierzających do implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniającą dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 175/1) wskazujemy co następuje (dalej „Dyrektywa”). 

 

Naszym zdaniem prawidłowa implementacja Dyrektywy oraz wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie zalecanych licencji standardowych, zbiorów danych i opłat za ponowne wykorzystanie dokumentów z dnia 24 lipca 2015 r. wymaga uwzględnienie danych meteorologicznych jako informacji sektora publicznego udostępnianych na podstawie projektowanej ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. 

Czytaj więcej...