Spotkanie z Dyrektorem IMGW

 

W dniu 17 listopada 2015 r. w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej Marek Chabior, Wiceprezes Stowarzyszenia Klimatologów Polskich, Koordynator projektu Klimatolodzy na rzecz zwiększenia partycypacji obywatelskiej oraz Szymon Osowski, Prezes Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska spotkali się z dr. Przemysławem Łagodzkim Dyrektorem IMGW. Ze strony IMGW w spotkaniu wzięli udział: dr Rafał Bąkowski Zastępca Dyrektora IMGW oraz prawnik Sławomir Ulatowski.

 

Czytaj więcej...
 

Sprawozdanie z Seminarium w Warszawie p.t. „Otwarte dane na rzecz innowacji społecznych i gospodarczych”.

 

W dniu 16 listopada 2015 r. odbyło się seminarium „Otwarte dane na rzecz innowacji społecznych i gospodarczych”.  Rozpoczęła je prelekcja Profesora Józefa Oleńskiego nt. Informacja jako dobro publiczne należne podstawą bezpieczeństwa i rozwoju.

 

Prof. Oleński wskazał, że komercjalizacja procesów informacyjnych zagraża bezpieczeństwu informacyjnemu. Państwo obywatelskie jest gwarantem bezpieczeństwa informacyjnego. Informacja dla celów społecznych powinna być dostępna jako dobro publiczne należne.

Po prelekcji odbyła się dyskusja, którą poprowadził Marek Chabior. W dyskusji Piotr Skociński wskazywał, że najważniejsze jest aby informacje publiczne były jak najszerzej dostępne. Paweł Wiszniewski ekspert BBN zadał pytanie w sprawie zagrożeń dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa. 

Czytaj więcej...
 

Program Seminarium

 

Otwarte dane na rzecz innowacji społecznych i gospodarczych”

Warszawa, 16 listopada 2015 roku, godz. 12.00-16.00

Warszawa, Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5

 

Program ramowy seminarium:

11:30-12:00 Rejestracja uczestników seminarium

12:00-13:40 Panel Podstawowe zasady polityki informacyjnej państwa w gospodarce opartej na wiedzy oraz o potrzebie ustawy o infrastrukturze informacyjnej państwa

(Prof. zw. dr hab. Józef Oleński, Uczelnia Łazarskiego)

Dyskusja z udziałem zaproszonych gości

13:45-14:15 Przerwa na poczęstunek

Czytaj więcej...
 

Tajemnicze zjawiska – Piorun Kulisty

 

 

 

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w mediach i literaturze popularno i paranaukowej pojawiało się wiele bardziej lub mniej wiarygodnych relacji z obserwacji świecących kul. Ich występowanie było wiązane bezpośrednio ze zjawiskami burzowymi i to właśnie dlatego prawdopodobnie zaczęto nazywać je piorunami kulistymi. Jednak świecące kule widywano nie tylko w trakcie, ale również przed i po burzy. Wyłaniały się z ziemi, pojawiały się w lecących samolotach czy nawet wpadały przez otwarte okna lub drzwi do mieszkań i domów.

Zjawisko świecącej kuli o średnicy od kilku do kilkudziesięciu centymetrów (czasem nawet przekraczającej ponad 100 cm) poruszającej się w różnych kierunkach, widoczne zaledwie od kilku do kilkunastu sekund miało przybierać barwy od białej przez bladoniebieską do żółtej. Niekiedy miały mu towarzyszyć charakterystyczne zjawiska dźwiękowe, jak syczenie lub warczenie. Po nagłym pojawieniu się, równie nagle znikały bez śladu po cichu lub eksplodowały paląc wszystko w około.

Tak rozbieżne relacje utrudniały sformułowanie chociażby hipotezy wyjaśniającej istnienie, nie mówiąc nawet o procesie tworzenia się pioruna kulistego. Dlatego też, często otwarcie podawano w wątpliwość istnienie samego zjawiska, szufladkując je razem z obserwacjami UFO.

 

Czytaj więcej...
 

Zorza spoza naszego Układu Słonecznego

 

W lipcu bieżącego roku międzynarodowy zespół astronomów pod przewodnictwem Gregg’a Halinan’a z Kalifornijskiego Instytutu Technologii zaobserwował zorzę nad powierzchnią brązowego karła o nazwie LSR J1835+3259 odległego od Ziemi o 18 lat świetlnych. Był to pierwszy przypadek zaobserwowania zorzy zarówno poza naszym Układem Słonecznym, jak i nad powierzchnią tego typu obiektu. Zorza zaobserwowana na LSR J1835+3259 była milion razy silniejsza od tej występującej w ziemskiej atmosferze i była najsilniejszym zaobserwowanym do tej pory tego typu zjawiskiem we Wszechświecie. Ze względu na obecność dużej ilości wodoru zorza miała barwę ciemnoczerwoną. Wystąpienie zorzy nad powierzchnią LSR J1835+3259 rzuca nowe światło na procesy zachodzące w magnetosferze „zdegenerowanych gwiazd”, jak bywają czasem nazywane brązowe karły. Naukowcy jednak nie potrafią odpowiedzieć na pytanie co spowodowało wystąpienie zjawiska.

Na Ziemi zorza polarna (aurora borealis na półkuli północnej i aurora australis na półkuli południowej) występuje w górnej, silnie zjonizowanej warstwie atmosfery zwanej jonosferą, która rozciąga się od 50-80 do 400 km nad powierzchnią Ziemi.

 

Czytaj więcej...
 

 

3. USTAWA O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA ORAZ O OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 

Link do infografiki

 

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tworzy odrębną procedurę udostępniania informacji publicznych, które dotyczą środowiska.

Zgodnie z art. 4 tej ustawy każdy ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie. Nie ma znaczenia np. status, czy wiek osoby, która chciałaby uzyskać taką informację.

Obowiązek udostępnienia dotyczy informacji, które są w posiadaniu danego organu i nie ma znaczenia czy ten organ wytworzył te informacje, czy też zostały one dla niego przeznaczone (inna osoba, czy też podmiot rzeczywiście je wytworzył) - ważne jest właśnie posiadanie.

Katalog informacji jakie są udostępniane na podstawie tej ustawy został określony w art. 9:

Czytaj więcej...
 

1. PROCES RZĄDOWY

 

Link do infografiki

 

Proces tworzenia prawa na etapie rządowym ma znaczenie z punktu widzenia liczby projektów ustaw, które powstają oraz w zasadzie ich ostateczności – na etapie parlamentarnym zdarza się, że nie są wprowadzana znaczące zmiany. Dlatego też trzeba bardzo uważnie przyglądać się tworzonym przepisom.

 

  1. Na każdym etapie prac można kierować swoje stanowiska odnośnie tworzonego prawa.

  2. Jeżeli zostały opublikowany projekt założeń (na podstawie tego dokumentu tworzony jest projekt ustawy) to już można się wypowiadać. Może być tak, że projekt założeń został skierowany do wybranych organizacji, jednakże nie oznacza to braku możliwości wypowiedzenia się. Można skierować do danego ministra pismo zawierające swoje propozycje i uwagi.

Czytaj więcej...
 

Obserwatorium meteorologiczne - "Kosibówka" 

 

 

 

Do bazy stacji meteorologicznych (http://stacje.meteo.uni.wroc.pl/) tworzonej w ramach projektu pt. ”Klimatolodzy na rzecz zwiększenia partycypacji obywatelskiej” włączono także Obserwatorium Meteorologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego, które funkcjonuje od 1946 roku. Kontynuuje ono jedną z najdłuższych serii pomiarowych w Europie Środkowej, rozpoczętą na Uniwersytecie Wrocławskim w 1791. Z historyczną serią danych Obserwatorium wybitnie reprezentuje cechy klimatu dużej aglomeracji miejsko-przemysłowej. W 1984 r. włączono w badania pionowej struktury warstwy granicznej atmosfery technikę sondażu akustycznego, a w 1997 r. rozszerzono pomiary o sieć automatycznych stacji meteorologicznych. W efekcie stworzono rozbudowany system pomiarowy, który coraz bardziej służy badaniom o charakterze aplikacyjnym.

Obserwatorium w obecnej postaci i obecnym miejscu istnieje od 1 lutego 1946 r. Założył je prof. dr hab. Aleksander Kosiba, organizator Zakładu Meteorologii i Klimatologii w odradzającym się po wojnie Uniwersytecie Wrocławskim. Pomiary i obserwacje wykonywane w tym obserwatorium są kontynuacją pomiarów meteorologicznych rozpoczętych we Wrocławiu w 1791 r.

 

Czytaj więcej...