Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej jest obowiązany udostępniać nieodpłatnie informacje o stanie atmosfery i hydrosfery, przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur ...

Wielomiesięczne starania Zarządu SKP w sprawie nieodpłatnego dostępu do danych meteorologicznych dla szkół wyższych zakończyły się sukcesem. W dniu 27.07.2011 r. podczas posiedzenia Podkomisji Nadzwyczajnej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych ds. ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw wiceprezes SKP Marek Chabior przedstawił stanowisko SKP i poprosił posłów o zgłoszenie wskazanych zmian zapisów ustawowych. Propozycje te oficjalnie zgłosił Poseł Jan Widacki. Zmiany zostały przyjęte przez stronę rządową reprezentowaną przez Ministra SWiA Piotra Kołodziejczyka i wpisane do projektu rządowego. Na kolejnych posiedzeniach komisji ASW, Sejmu oraz Senatu zaakceptowano te zapisy. Zmianę art. 110 ust. 3 i 4 SKP zgłosiło zgodnie z uchwałą nr 254 Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich z dnia 22.11.2010 r.

W dniu 16 września 2011 roku Sejm przyjął ustawę o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw, w której znalazły się zgłoszone przez SKP zapisy. W dniu 25.09.2011 r. Prezydent podpisał ustawę, a w dniu 28.09.2011 r. ustawa ukazała się w dzienniku ustaw http://dziennikustaw.gov.pl/D2011204119501.pdf. Ustawa zacznie obowiązywać za 3 miesiące.
Przyjęta ustawa pozwoli na normalne funkcjonowanie uczelni już z początkiem 2012 roku.