Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Klimatologów Polskich odbyło się w Warszawie w dniu 13 stycznia 2010 roku. Uczestniczyło w nim 24 klimatologów z całej Polski. Zebrani powołali wówczas Komitet Założycielski Stowarzyszenia, przyjęto Statut Stowarzyszenia, wybrano Zarząd oraz Komisję Rewizyjną.

Czytaj więcej...
 

Komisja Europejska podjęła w dniu 24.06.2010 r. br. decyzję o pozwaniu Polski przed Trybunał Sprawiedliwości UE w związku z nieprawidłowym wdrożeniem unijnej dyrektywy w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, takich jak mapy cyfrowe, informacje meteorologiczne, prawne, o ruchu drogowym, finansowe, gospodarcze i inne dane.
Tego typu informacje sektora publicznego mogą być wykorzystane w produktach i usługach, takich jak samochodowe systemy nawigacyjne, prognozy pogody oraz usługi finansowe i ubezpieczeniowe. Ocenia się, że ich wartość wynosi co najmniej 27 mld euro rocznie, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Komisję w 2006 r. Badanie Komisji Europejskiej znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/docs/pdfs/mepsir/executive_summary.pdf

Czytaj więcej...