Komisja Europejska zbada dlaczego w Polsce dane meteorologiczne są wyłączone z unijnej regulacji w zakresie re-use

 

W dniu 8.10.2015 r. poprosiłem Pana Szymona Lewandowskiego z Komisji Europejskiej o zapoznanie się z pismem Stowarzyszenia Klimatologów Polskich do KPRM w sprawie projektu ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. 
Zapytałem się w jaki sposób można zaskarżyć projekt do Komisji Europejskiej. 
W odpowiedzi uzyskałem informację, że moje pismo zostało potraktowane jako skarga do Komisji Europejskiej. 
W wyniku dalszej korespondencji otrzymałem odpowiedź: 

Jeśli przedmiot skargi dotyczy zgodności prawa krajowego z Dyrektywa 2003/98 (wraz z późniejszymi zmianami), to nie ma potrzeby użycia formularza. Tak czy inaczej, to nasz wydział zajmuje się wdrażaniem zarówno polityki jak i prawodawstwa EU w zakresie re-use, wiec skarga taka zawsze trafi do nas.

W dniu 23.10.2015 r. otrzymałem odpowiedź z zobowiązaniem przeprowadzenia działań wyjaśniających. 
Cieszy odpowiedź, że "wyłączenie IMGW spod krajowych przepisów o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej ma negatywny wpływ na oddziaływanie unijnej regulacji w zakresie re-use, poprzez znaczne uszczuplenie dostępnych danych o wysokim potencjale do ponownego użycia."
Pisaliśmy o tym wielokrotnie w naszych wnioskach podczas konsultacji społecznych założeń tej ustawy.  
 
Ze względu na sposób postępowania Ministerstwa Środowiska może to być jednak niewystarczające działanie. Dodatkowo w dniu 7.10.2015 r. Komitet do Spraw Europejskich uznał, że projekt ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
 
Wydaje mi się, że złożenie na specjalnym formularzu oficjalnej skargi do Komisji Europejskiej stanowić będzie nacisk na polski rząd aby przestrzegał prawa unijnego.
Formularz skargi znajduje się na specjalnym formularzu:
 
Marek Chabior