Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Seminarium naukowym „Klimatyczne uwarunkowania rolnictwa w Polsce" 
 
 
W dniach 23-24 czerwca odbędzie się Seminarium naukowe „Klimatyczne uwarunkowania rolnictwa w Polsce" połączone z Jubileuszem 70. rocznicy urodzin prof. Mariana Rojka.
 
Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ma zaszczyt zaprosić na Jubileuszową Sesję z okazji 65-lecia Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
 
 
Sesja odbędzie się w Auli Jana Pawła II
24 czerwca 2016 roku o godz. 11.00
O godz. 15.00 zapraszamy do Sali II M (Plac Grunwaldzki 24) na
 
Seminarium naukowe Klimatyczne uwarunkowania rolnictwa w Polsce
 
Seminarium połączone jest z Jubileuszem 70. rocznicy urodzin prof. Mariana Rojka
Czytaj więcej...
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dane meteorologiczne otwarte!!!
 
 
W dniu 25.02.2016 r. Sejm jednomyślnie przyjął poprawki Senatu i ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego czeka już tylko na podpis Prezydenta Andrzeja Dudy. Po latach starań IMGW od 1 stycznia 2017 r. będzie nieodpłatnie udostępniało dane meteorologiczne i hydrologiczne (Posłowie jednomyślnie głosowali przeciw odrzuceniu poprawek Senatu.)
 
Ogromne podziękowanie kieruję do wszystkich osób, które podpisały się pod petycją do Ministra Środowiska! Tylko dzięki tak znaczącemu poparciu petycji udało się przekonać urzędników Ministerstwa Środowiska do zmiany stanowiska w sprawie ustawy. Do dnia 27.02.2016 r. petycję podpisało 353 osoby. Decydująca była też Sejmowa Podkomisja ASW z dnia 12.01.2016 r. podczas której udało mi się przekonać Przewodniczącego Podkomisji Posła Jerzego Polaczka oraz Ministra Cyfryzacji Witolda Kołodziejskiego, że nie można już dłużej zwlekać z otwarciem danych meteorologicznych i hydrologicznych.
Przy okazji okazuje się, że urzędnikom Ministerstwa Środowiska łatwiej było zgodzić się na zmianę ustawy niż na anulowanie porozumień jakie IMGW zawiera z uczelniami. Z tego względu niezbędne jest nie tylko anulowanie porozumień jakie zawiera IMGW z uczelniami ale także reforma IMGW.
 
Zmiany są naprawdę duże, począwszy od najważniejszego art. 4 ust. 1 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, który wymusił zmianę art. 110 ustawy prawo wodne:
Art. 4. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do informacji sektora publicznego będących w posiadaniu:
3)     uczelni, Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek naukowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268), z wyjątkiem:
a)     bibliotek naukowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
b)     Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
c)     Państwowego Instytutu Geologicznego,
 
Czytaj więcej...
 

Wniosek o zmianę art. 110 ust. 5, 6 i 7 ustawy prawo wodne
 
W 2014 i 2015 r. w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji nie widziano możliwości otwarcia danych meteorologicznych ze względu na sprzeciw Ministerstwa Środowiska (MŚ). Obecne trudne rozmawy z MŚ zakończyły się otwarciem danych meteorologicznych w zakresie, który jeszcze 4 miesiące temu wydawał się niemożliwy. Teraz czas na dobrą zmianę w IMGW. W tym celu w dniu 11.01.2016 r. skierowałem petycję do Ministra Środowiska w sprawie zmiany zasad udostępniania danych meteorologicznych oraz treści porozumień, które IMGW-PIB zawiera ze szkołami wyższymi (treść petycji na stronie MŚ). Petycja ukazała się na stronie Ministerstwa Środowiska dopiero w dniu 12.02.2016 r., po moim wniosku o dostęp do informacji publicznej. Najważniejszy pierwszy postulat został już spełniony na posiedzniu Komisji ASW w dniu 26.01.2016 r. (Mam nadzieję, że Minister Środowiska doprowadzi także do zmiany zasad udostępniania danych meteorologicznych przez IMGW już w marcu.) 
Bardzo ważna zmiana dotycząca włączenia danych meteorologicznych do Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP) nastąpiła w dniu 9.02.2016 r. na posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu. Słowa uznania kieruję do Ministra Cyfryzacji Witolda Kołodziejskiego za zgodę na podjęcie się negocjacji i przekonanie MŚ do tej dobrej zmiany. Niestety MŚ zgadzając się także na zmianę art. 194 pkt. 15 nie zauważyło konieczności zmiany art. 110 ust. 6. Inna sprawa, że art. 194 pkt 15 powinien zostać usunięty. 
Przy okazji potrzeby naprawienia ewidentnego błędu w art. 110 ust. ust. 6, warto zmienić ust. 5 i 7, które nierówno traktują podmioty w nich wskazane.
W tym celu wystąpiłem z pismem do Ministra Środowiska Mariusza Gajdy oraz Ministra Cyfryzacji Witolda Kołodziejskiego. 
Podobne pismo skierowałem do Senatorów: 
Czytaj więcej...
 
 Prosimy o pomoc dla Łowcy Mrozu
 
 
Wśród 25 prywatnych stacji meteorologicznych wprowadzonych do bazy stacji meteorologicznych (http://stacje.meteo.uni.wroc.pl/) prowadzonej przez Stowarzyszenie Klimatologów Polskich (SKP) w ramach projektu pt. ”Klimatolodzy na rzecz zwiększenia partycypacji obywatelskiej” jest stacja, której właścicielem jest pasjonat meteorologii pan Arnold Jakubczyk. Już od kilku lat samodzielnie prowadzi pomiary w swojej prywatnej stacji meteorologicznej w rejonie torfowisk w Czarnym Dunajcu. Nazywa siebie „Łowcą mrozu” i można go z całą pewnością traktować, jako profesjonalnego meteorologa. Zna dokładnie wszystkie tajniki wykonywania obserwacji, zna się bardzo dobrze na tradycyjnym oraz nowoczesnym sprzęcie pomiarowym.
 
Czytaj więcej...
 

Dane meteorologiczne zostają otwarte dla obywateli. 

 
Taka decyzja zapadła w dniu 26.01.2016  r. na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w sprawie rządowego projekcie ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (druk nr 141). Czekają nas jeszcze dalsze prace nad tą ustawą. Będę zgłaszać kolejne propozycje zmian, ponieważ są jeszcze pewne niekonsekwencje w zapisach w art. 30 i 31 procedowanej ustawy.  Napiszę o tym w najbliższym czasie. 
IMGW jest wreszcie podmiotem zobowiązanym do udostępniania danych w trybie ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Nie rozumiem jednak dlaczego w zasadzie pozostały bez zmian zapisy dotyczące podmiotów wskazanych w art. 110 ust. 3 ustawy prawo wodne. O tym trzeba będzie jeszcze rozmawiać. Szkoda, że do prac nad ustawą nie włączyli się przedstawiciele wyższych uczelni. 
Nagranie z posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z dnia 26.01.2016 r.: https://www.youtube.com/watch?v=-0ZZE3YKNeQ 
Sprawozdanie Komisji ASW z dnia 26.01.2016 r.:
Czytaj więcej...
 

Społeczny audyt IMGW PIB

 

Czas na rozpoczęcie społecznego audytu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w zakresie udostępniania danych meteorologicznych. 

Z poniżej załączonej odpowiedzi Ministerstwa Środowiska na wniosek z dnia 19.12.2015 r. wynika, że niezbędne jest złożenie pism do:
1. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
2. Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy  
3. Instytut na Rzecz Ekorozwoju 

4. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy 

Konieczne jest jeszcze uzupełniające pismo do Ministerstwa Środowiska. 

 

Proszę zapoznać się z odpowiedzią MŚ (np. pkt 8-10) na wniosek o dostęp do informacji publicznej, ponieważ "rozjaśnia" pewne kwestie. Kolejne pisma powinny rozwiać pozostałe wątpliwości prawne w zakresie zasad dostępu do danych meteorologicznych. 

 

Czytaj więcej...
 

Podkomisja sejmowa - Czy dane meteorologiczne zostaną uwolnione?  

 

W dniu 12.01.2016 r. odbyło się posiedzenie sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (druk nr 141).
Na moją prośbą o wzięcie udziału w posiedzeniu podkomisji pozytywnie odpowiedzieli Łowcy Burz. Nasz udział w posiedzeniu podkomisji był niezbędny, ponieważ mimo naszego pisma sprawa uwolnienia danych meteorologicznych nie byłaby w ogóle poruszona i trzeba byłoby zaczynać wszystko od nowa. Na posiedzeniu komisji w dniu 26.01.2016 r. powinni być obecni przedstawiciele instytucji, organizacji i firm zainteresowanych dostępem do danych meteorologicznych.  

W imieniu SKP zgłosiłem potrzebę zmiany art. 3 pkt. 3 tej ustawy i rozpoczęła się jedna z dłuższych dyskusji podczas tego posiedzenia. Po moim wystąpieniu zabrał głos Piotr Szuster ze Stowarzyszenia Skywarn Polscy Łowcy Burz. Wskazał min., że dane radarowe są dostępne nieodpłatnie na czeskich stronach  internetowych, podczas gdy IMGW żąda za nie wysokich opłat. Szymon Osowski z SOWP w swojej wypowiedzi poparł nasze stanowiska. 

Czytaj więcej...
 

Strona 1 z 13