W dniach 13-14.12.2011 r.IMGW PIB, Sala Narutowicza, ul. Podleśna 61, odbyła się konferencja "Zmiany klimatu i ich wpływ na środowisko naturalne Polski oraz określenie ich skutków ekonomicznych" zorganizowana w ramach projektu KLIMAT. Informacje znajdują się na stronie ...

W dniach 5-10 grudnia 2011 roku odbyła się dziewiąta edycji Szkoły Meteorologii Lotniczej "Wiatr - znaczenie i niebezpieczeństwa dla operacji lotniczych" zorganizowana przez IMGW PIB oraz Górską Szkołę Szybowcową AP "Żar".

XXI OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM METEOROLOGII I KLIMATOLOGII POLARNEJ, odbyło się 6-7 maja 2011 roku w Gdyni (Zaproszenie).

IV ogólnopolska konferencja naukowa pt. KSZTAŁTOWANIE I OCHRONA ŚRODOWISKA OBSZARÓW O ZRÓŻNICOWANYCH WALORACH PRZYRODNICZYCH - uwarunkowania przyrodnicze, techniczne i społeczno-ekonomiczne, odbyła się w dniach 27-29 czerwca 2011 r. w Olsztynie (
Zaproszenie).

XXXV Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów nt.: "50-lat obserwatorium agro- i hydrometeorologii Wrocław - Swojec" w dniach 07-10 września, Wrocław – Pokrzywna k/Głuchołaz (
Zaproszenie).

XXIII Zjazd Balneologiczny Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej odbył się w dniach 8-11 września 2011 roku w Nałęczowie (
Zaproszenie).

III Ogólnopolska Konferencja Metodyczna na temat: Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych połączona z obchodami 60-lecia badań klimatologicznych w UMCS odbyła się dniach 26 – 28 września 2011 roku w Zwierzyńcu (
Zaproszenie).

Konferencja naukowa BIOKLIMATOLOGIA CZŁOWIEKA, dedykowana prof. dr hab. Teresie Kozłowskiej-Szczęsnej odbyła się w Warszawie, w dniach 17-18 listopada 2011 roku (
Zaproszenie).


 

 

Prosimy o przekazywania informacji o planowanych konferencjach - wraz z podaniem linku.