INFOGRAFIKA:
PROCES RZĄDOWY

Opis Infografiki:

Proces tworzenia prawa na etapie rządowym ma znaczenie z punktu widzenia liczby projektów ustaw, które powstają oraz w zasadzie ich ostateczności – na etapie parlamentarnym zdarza się, że nie są wprowadzana znaczące zmiany. Dlatego też trzeba bardzo uważnie przyglądać się tworzonym przepisom.

Na każdym etapie prac można kierować swoje stanowiska odnośnie tworzonego prawa.

Jeżeli zostały opublikowany projekt założeń (na podstawie tego dokumentu tworzony jest projekt ustawy) to już można się wypowiadać. Może być tak, że projekt założeń został skierowany do wybranych organizacji, jednakże nie oznacza to braku możliwości wypowiedzenia się. Można skierować do danego ministra pismo zawierające swoje propozycje i uwagi.

Warto sprawdzać czy nie jest organizowana konferencja uzgodnieniowa – w takim wypadku możemy zwrócić się do danego ministra, aby nas dopisano do listy osób biorących w niej udział. Ma to istotne znaczenie, ponieważ w jej trakcie można i trzeba bronić swoich pomysłów.

Oczywiście mogą one nie być uwzględnione, ale rozmowa i przekonywanie może pomóc zwrócić uwagę na istotę danego problemu np. proponowanego przez nas rozwiązania.

Również można się wypowiedzieć do opublikowanego projektu ustawy i sygnalizować z naszego punktu widzenia konieczne zmiany.

Jeżeli dojdzie do procedowania projektu ustawy przez Radę Ministrów to można się zwrócić również z apelem do Premiera o rozważenie ewentualnie nieuwzględnionych propozycji.

Dane: