W tym dziale zbierać będziemy teksty, publikacje oraz linki poruszające tematykę partycypacji obywatelskiej. Na stronie umieszczane będą także informacje przydatne dla użytkowników strony. Prosimy o przesyłanie przydatnych linków na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Partycypacja (z łaciny particeps - biorący udział, z ang. participation – uczestniczenie) – uczestnictwo, udział jednostek w większej grupie, formacji, projekcie czy instytucji (za Wikipedia - więcej)

Co to jest partycypacja? - na stronie Decydujmy Razem.

 

Wybrane publikacje:

Baza publikacji na stronie projektu Decydujmy razem 
BIAŁA KSIĘGA WSPARCIA PARTYCYPACJI PUBLICZNEJ W POLSCE
. Dokument przyjęty w wyniku konsultacji propozycji
wypracowanych przez Partnerstwo projektu „Decydujmy razem”.

Demokracja partycypacyjna, Uziębło Piotr, Centrum Badan Spolecznych, 2009, ss. 231.

Partycypacja obywatelska — decyzje bliższe ludziom, red. Agnieszka Maszkowska, Katarzyna Sztop-Rutkowska,

Partycypacja publiczna krok po kroku - antologia tekstów, wybór i opracowanie Chrzanowski Oktawiusz, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

O partycypacji obywatelskiej, - Forum Mieszkańców i Mieszkanek Krakowa

 

Prezentacje:

PARTYCYPACJA OBYWATELSKA – ZASADY i PRAKTYKA, Ewa Stokłuska, Kraków, 14.04.2014 r., http://www.efektywnoscuslug.pl/

 

 

Strony organizacji pozarządowych oraz projektów, na których znajdują się ciekawe informacje, definicje i wydarzenia.

Bona Fides Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides działa na rzecz dostępu do informacji publicznej prowadząc m. in. monitoringi realizacji procedury dostępu do informacji publicznej oraz prowadzenie Biuletynów Informacji Publicznej.

Centrum Edukacji Obywatelskiej - Centrum Edukacji Obywatelskiej poprzez program Szkoła Ucząca się (SUS), realizowany od 2000 roku wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, wspiera zmiany w szkołach. Pr

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS - Celem stowarzyszenai jest m.in. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działania wspierające rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych.

Decydujmy Razem - projekt pilotażowy, propozycja wspólna dla władz samorządowych i społeczności lokalnych. Co to jest partycypacja?, Dobre Praktyki, Prawo, Informacje z mediów, biblioteka, baza wiedzy.

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” - misją fundacji jest wdrażanie wiedzy z zakresu nauk społecznych do praktyki społecznej.

informacjapubliczna.org.pl -  Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej program Stowarzyszenia Sieć Obywatelska - Watchdog Polska.

Obywatelski audyt efektywności -  Stowarzyszenie "Miasta w Internecie".

Otwarta wiedza. Informacja o projekcie: "Otwarta wiedza to baza wiedzy o otwartości, prawie autorskim i licencjach Creative Commons dla organizacji  społecznych. Otwarta wiedza jest częścią   projektu Spółdzielnia “Wiedza”, który wyrasta z doświadczenia Centrum Cyfrowego zgromadzonego podczas licznych szkoleń dla organizacji pozarządowych i instytucji kultury, a dotyczących prawa autorskiego, tzw. otwartych zasobów i wolnych licencji." Na stronie odsyłacz do: otwartezasoby.pl.

Partycypacjaobywatelska.pl - portal prowadzony w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych Stocznia,

Fundacja Ponaptykon - Fundacja Panoptykon powstała w kwietniu 2009 r. z inicjatywy grupy społecznie zaangażowanych prawników. Była to spontaniczna odpowiedź na poczucie, że choć żyjemy społeczeństwie coraz bardziej nadzorowanym, brakuje nie tylko konkretnych gwarancji chroniących nas przed utratą wolności, ale nawet merytorycznej debaty publicznej na ten temat.

Stowarzyszenie Klon/Jawor -  Stowarzyszenie Klon/Jawor gromadzi i udostępnia wiedzę o organizacjach pozarządowych w Polsce oraz aktywności społecznej Polaków i Polek. Od 12 lat dostarcza informacji o samoorganizującym się społeczeństwie: organizacjach pozarządowych, ruchach obywatelskich, filantropii, wolontariacie oraz społecznym zaangażowaniu Polaków i Polek. Stowarzyszenie prowadzi również poradnictwo w różnych formach dla organizacji pozarządowych, grup obywatelskich oraz osób zainteresowanych aktywnością społeczną po to, aby wspierać ich
w skutecznym i efektywnym działaniu oraz samoorganizacji obywatelskiej.

SOWP - Sieć Obywatelska - Watchdog Polska (dawniej SLLGO - Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich). "Nie działamy sami. Zależy nam na tym, aby w zmienianie stosunków władza-obywatele angażowali się także ci ostatni. My pomagamy egzekwować prawo i sami monitorujemy jego realizację oraz chronimy standardy przejrzystości i rozliczalności władzy, jednak uważamy że bez zaangażowanych obywateli zmiana się nie uda."

Stowarzyszenie 61/MamPrawoWiedziec.pl - Stowarzyszenie 61 jest niezależną, apartyjną organizacją pozarządową, która stawia sobie za cel dostarczanie obywatelom informacji o osobach pełniących wybieralne funkcje publiczne.

vagla.pl, prawo.vagla.pl - serwisy poświęcone prawu, w tym prawu do informacji, na których znajdują się artykuły i komentarze dotyczące prawa, orzecznictwa oraz przejrzystości państwa.

wiadomosci.ngo.pl, Kalendarz wydarzeń na stronie ngo.pl

watchdogi - baza organizacji strażniczych -   udostępnia aktualne informacje o ponad 250 projektach i działaniach strażniczych prowadzonych w całym kraju. 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) - Biuletyn Informacji Publicznej został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.
Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie:
- adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu,
- podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Obecnie dostęp do informacji o podmiotach jest możliwy przez spis podmiotów, mapę i moduł wyszukujący. Przeczytaj wprowadzenie do Biuletynu Informacji Publicznej.

Przykładowy BIP - Uniewersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Na stronie BIP znajduje się treść porozumienia zawartego w Warszawie w dniu 14 stycznia 2011 roku roku, pomiędzy: Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowym Instytutem Badawczym a Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Warto aby inne uniwersytety porównały to porozumienie z tym jakie same zawarły po korzystnej dla szkół wyższych nowelizacji ustawy prawo wodne.

 

Centralne Repozytorium Informacji Publicznej - "Centralne Repozytorium to narzędzie informatyczne, która ułatwia dostęp i ponowne wykorzystywanie tzw. zasobów informacyjnych - informacji publicznej o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz będących elementami zasobu informacyjnego jednostek informacji publicznej (np. tekst, raport, tabela, sprawozdanie, prezentacja, faktura, ustawa, notatka, rozporządzenie, pismo).
Na bazie zasobów informacyjnych można budować innowacyjne produkty i usługi, np. aplikacje mobilne czy serwisy internetowe."
Podstawowe informacje o Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej w tym akty prawne będące podstawą dla Centralnego Repozytorium.

 

Polskie Forum Otwartego Rządu - Sewis internetowy OpenGovernment.pl powstał w ramach realizacji projektu pt. „Praktyczne aspekty realizacji koncepcji Otwartego Rządu oraz ponownego wykorzystania informacji publicznych jako katalizator rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych”, który stanowi realizację zadania publicznego pt.: „Upowszechnianie korzystania z Internetu i rozwój kompetencji cyfrowych” wspieranego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.
Wykonawcą projektu jest Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem, który od roku 2012 wspiera organizacje publiczne w przygotowaniu i realizacji cyfrowej transformacji. Cele i forma działania Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem.

 

W celu ułatwienia kontaktu z urzędami na poziomie lokalnym i centralnym zachęcamy do założenia profilu zaufanego na ePUAP.
Potwierdzeniem tego, że określony dokument składa elektronicznie dana osoba jest bezpłatny profil zaufany. To uniwersalna metoda uwierzytelniania w systemach e-administracji (m.in. ZUS, CEIDG, urzędy pracy). Aby uzyskać profil zaufany konieczna jest jednorazowa wizyta w urzędzie, by potwierdzić nasze dane. Strona, na której za pomocą infografiki dowiemy się jak założyć ePUAP.
Po wpisaniu adresu www.epuap.gov.pl i zarejestrowaniu się, otwiera się prosta droga do elektronicznego urzędu.

 

Na stronie www.ekoportal.gov.pl znajdują się podstawowe informacje dotyczące dostępu do informacji o środowisku. Przedstawiono także podstawy prawne udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie. Niestety mimo znowelizowania ustawy o dostępie do informacji publicznej nie znajdziemy na stronie danych meteorologicznych.

Udostępnianie informacji odbywa się za pomocą wskazanych na stronie aktów prawnych, będących transpozycją do prawa polskiego, dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003r. w sprawie publicznego dostępu do informacji o środowisku - http://www.ekoportal.gov.pl/nasza_propozycja/Szkolenia_w_systemie_E_LEARNIG/ 

 

 

Lista z Internetowego Systemu Aktów Prawnych poświęcona informacji publicznej ze strony Sejmu RP.

 

Dz.U. 2014 poz. 782

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej

Dz.U. 2014 poz. 491

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej

Dz.U. 2014 poz. 361

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej

Dz.U. 2013 poz. 1474

Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej

Dz.U. 2013 poz. 1435

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2013 r. sygn. akt P 25/12

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 473

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 kwietnia 2012 r. sygn. akt K 33/11

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 94

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

M.P. 2012 nr 0 poz. 16

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 grudnia 2011 r. o przyjętych i odrzuconych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2010 r.

Dz.U. 2011 nr 204 poz. 1195

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2011 nr 132 poz. 766

Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2010 nr 119 poz. 804

Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziałaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

M.P. 2010 nr 32 poz. 464

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2009 r.

Dz.U. 2009 nr 126 poz. 1040

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r.

Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Dz.U. 2009 nr 31 poz. 210

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie kryteriów, jakie muszą spełniać podmioty ubiegające się o status agencji informacyjnej

Dz.U. 2008 nr 211 poz. 1330

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, w której funkcjonuje biuro wymiany informacji o podatku VAT

Dz.U. 2008 nr 86 poz. 526

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zakresu informacji o działalności komisji Weryfikacyjnej powołanej w związku z likwidacją Wojskowych Służb Informacyjnych, podlegających podaniu do publicznej wiadomości

Dz.U. 2007 nr 120 poz. 828

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku

M.P. 2007 nr 17 poz. 194

Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 marca 2007 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnych orzeczeń Sądu, stwierdzających niezgodność z prawdą oświadczeń osób lustrowanych

M.P. 2007 nr 11 poz. 110

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

Dz.U. 2006 nr 49 poz. 358

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 marca 2006 r. sygn. akt K 17/05

Dz.U. 2005 nr 132 poz. 1110

Ustawa z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2003 nr 138 poz. 1313

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego

Dz.U. 2002 nr 176 poz. 1453

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku.

Dz.U. 2002 nr 78 poz. 712

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U. 2002 nr 67 poz. 619

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Dz.U. 2002 nr 4 poz. 36

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej.

Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Dz.U. 1936 nr 60 poz. 441

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 lipca 1936 r. w sprawie przedsiębiorstw zbierania i udzielania informacyj o stosunkach gospodarczych.

Algorytmy procesu legislacyjnego  -

Bezpłatne poradnictwo prawne i obywattelskie w Polsce   -

Dobre praktyki legislacyjne -

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych  - formularz wyszukiwania

Artykuł "Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie" - 

 

Inne strony, które warto odwiedzić:

Emp@tia - pomoc społeczna przez internet.
Będzie prościej, szybciej, a docelowo – bez kolejek i wychodzenia z domu. Zamiast wizyty w urzędzie wystarczą kliknięcia w domowym komputerze. Projekt „Emp@tia” wdrażany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapewni informatyzację obszaru zabezpieczenia społecznego, z którego korzysta ponad milion rodzin w kraju.

 

Informacje:

NSA: dane o pogodzie to nie informacja publiczna. Naukowcy, którzy nie pracują na uczelni, muszą płacić za dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o pogodzie - wynika z środowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. IMGW żądał za nie ok. 3 mln zł. Sąd orzekł, że to nie jest informacja publiczna. "Badania IMGW nie są informacją publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej" - powiedział Szustakiewicz dodając, że informacje o pogodzie "nie są sprawą państwową". (PAP). Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

 

 

Test internetowych serwisów pogodowych  -

Jak powstaje pogoda - prezentacja z IMGW

 

W sprawie dostępu do danych meteorologicznych:

IMGW a otwartość danych - tekst z 26.06.2013 r.

Dane IMGW - nie dostaniemy ich darmo, a ceny bywają zaporowe  - tekst z 17.07.2012 r.

UE: Zacznijmy zarabiać na rządowych danych (re-use)! - tekst z 12.12.2011 r.

Bariery komercjalizacji prac badawczych w Polsce   -

 

Parlamentarne Procedury Legislacyjne - Różne podejścia legislacyjne do ogólnego prawa dostępu do informacji publicznej, Opinia dla Senatu z 2003 roku.

 

Infografiki.pl     

http://blog.tiger.com.pl/page/2/

Blog technologiczny firmy Scott Tiger S.A. -

 

 

Klucz F12 Synop -

Historical monthly data for meteorological stations  -  data.gov.uk

Historic station data      -